Hyvinvointia hampaista hammaslääkäreille ja potilaille

Artikkeli 15.2.2018

Hyvinvointia hampaista -valmennuksemme on käynyt yli 250 suomalaista hammaslääkäriä. Tulokset osoittavat selvästi, että valmennus toimii, ja potilaita lähtee koulutuksen käyneiltä vastaanotoilta aikaisempaa enemmän implanttihoitoihin. Ilmoittaudu nyt mukaan huhtikuun koulutukseen! Lue alta PlanNews-asiakaslehdessä julkaistu artikkeli koulutuksesta!

 
Implantonan Hyvinvointia hampaista -valmennus antaa osallistujille työkaluja potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon. Kurssin tavoitteena on madaltaa kynnystä tarjota implanttihoitoa vaihtoehtona ja lähettää potilaita erikoishammaslääkärille. Jo 250 hammaslääkäriä on käynyt Implantonan valmennuksen, jossa käydään läpi potilaan hoito kommunikaatiosta implanttihoidon suunnitteluun ja toteutukseen. 

Implantonan vuonna 2008 tekemän kyselyn mukaan suurena syynä implanttihoitojen määrän vähäisyyteen on se, että potilaalle ei usein kerrota mahdollisista hoitovaihtoehdoista. Näin oli erityisesti jos kyseistä hoitoa ei itse tuotettu, vaan se olisi vaatinut eteenpäin lähettämistä erikoishammaslääkärille. Implantona on järjestänyt Hyvinvointia hampaista -valmennuksia hammaslääkäreille vuodesta 2009 tavoitteenaan kasvattaa implanttihoitojen määrää Suomessa. 

”Suomessa tehdään hammaspuutosten määrään nähden todella vähän implanttihoitoja. Potentiaalia lähetemäärien kasvattamiseen on siis runsaasti. Kurssin avulla haluamme madaltaa kynnystä hoitoon lähettämiselle”, kertoo Implantonan myyntipäällikkö Sari Susi. 

Hyvinvointia hampaista -valmennuksen aikana käydään läpi kaksi toisiaan täydentävää kokonaisuutta – hyvinvointi ja välittäminen sekä implanttihoidon suunnittelu ja toteutus. 

”Kurssi antaa hammaslääkäreille työkalut kokonaisvaltaiseen implanttihoidon toteuttamiseen aina potilaskommunikaatiosta proteettiseen toteutukseen. Potilaan hoito on aina kokonaisuus, ja tämä on huomioitu koulutuksen suunnittelussa”, toteaa Susi. 

Vaihtoehtojen tarjoaminen on välittämistä

Hammaslääkäri Kati Nylund Rajatorpan Hammaslääkärit -klinikalta Vantaalta kävi Implantonan Hyvinvointia hampaista -valmennuksen nelisen vuotta sitten. Nylund oli jo aiemmin käynyt implanttikursseja, mutta Implantonan kurssille hänet sai kurssin erilaisuus ja kokonaisvaltainen näkemys potilashoidosta. 

”Kenties vielä implantteja enemmän minua kiinnosti tässä se psykologinen puoli. Kursseilla monesti keskitytään kliiniseen puoleen eikä niinkään potilaan kohtaamiseen”, Nylund toteaa. 

”Kurssilla tuli sellainen olo, että me olemme täällä auttamassa muita. Myyminen tuntuu välillä tällä alalla kirosanalta. Kurssilla tuli ymmärrys siitä, että tämähän on hyvää palvelua eikä myymistä myymisen vuoksi. Vaihtoehtojen tarjoaminen on välittämistä.”

Nylund oli ollut mukana tekemässä implantteja jo ennen kurssia, mutta kurssin jälkeen implanttitöiden määrä moninkertaistui. Aiemmat satunnaiset implanttihoidot muuttuivat tasaiseksi hoitojen virraksi.

”En kokenut varsinaisesti myyväni mitään, vaan esitteleväni mahdollisuudet paremmin potilaille. En enää miettinyt, onko potilaalla esimerkiksi varaa hoitoon, vaan mietin, että jos olisin itse potilaan asemassa, haluaisin tietää kaikki vaihtoehdot. Vaikka on huonoja taloudellisia aikoja, niin implanttihoidot ovat vain lisääntyneet meillä. Ihmiset ovat valmiita satsaamaan terveyteensä.”

Palvelulla voi erottua kilpailijoista

Kurssi muutti Nylundin mukaan erityisesti hänen tapaansa kommunikoida asiakkaidensa sekä tiiminsä kanssa. 

”Kurssin ansiosta aloin käyttää huomattavasti enemmän aikaa siihen, että käyn hoidot ja vaihtoehdot läpi asiakkaan kanssa niin, että heillä on mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista. Tavoitteena on, että asiakas ymmärtää aina selkeästi, mitä olemme tekemässä ja miksi.” 

Nylund löysi aiempaa enemmän rohkeutta olla asiakkaille paitsi hammaslääkäri myös persoona. Hammaslääkäripalveluita tarjotaan runsaasti, ja kilpailu on kovaa. Nylund uskoo, että luotetulle ja tutulle hammaslääkärille on helpompi mennä.

”Palvelulla voi erottua. Kun teet itsestäsi vähän ihmisen, etkä ole vain se hammaslääkäri maskin takana, tuo se sinut lähemmäksi toista ihmistä”, Nylund toteaa. 

”Asiakkaan kanssa voi syntyä luottamussuhde, kun potilaan kanssa kommunikointiin käytetään aikaa. Kurssilla oli paljon puhetta avoimuudesta ja rehellisyydestä. Tämä mentaliteetti tuo minun mielestäni myös itselle hyvinvointia.”

”Olen myös kannustanut hoitotiimiäni avoimempaan kommunikaatioon. Meidän yhteinen tavoitteemme pitää olla se, että kun potilas lähtee ulos, niin hän on tyytyväinen ja olemme hoitaneet häntä niin hyvin kuin me osaamme – tiiminä.”

Nylundin mukaan kurssin oppien myötä hän alkoi korostamaan entisestään toivon antamisen ja ratkaisukeskeisen ajattelun tärkeyttä hoitotyössä. 

”Harvalle raha on kynnyskysymys, vaan tärkeintä on tieto, että on hyvä hoitosuunnitelma. Pitää keskittyä siihen, mitä nyt voidaan tehdä, eikä käyttää aikaa tai energiaa asioihin, joita ei voi muuttaa, ja luoda potilaalle toivoa ja turvallisuuden tunnetta, että kaikki saadaan kuntoon. ”

Kurssilta uusia yhteistyökumppaneita

Nylund toteaa kurssin hyvän yhteishengen luoneen keskustelun ilmapiirin, jonka myötä syntyi myös uutta yhteistyötä uusien ihmisten kanssa.

”Kävimme kurssilla todella hyviä keskusteluja, ja pienessä ryhmässä uskalsi jakaa ajatuksia. Löysin kurssin kautta uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa meille syntyi hyvä hoitotiimi. Teemme nyt saman hammaslääkäriaseman kanssa hyvinkin tiivistä yhteistyötä.”

Hoitotiimin toimivuus on tärkeää sujuvan hoitopolun takaamiseksi. Nylundin mukaan hoidosta tulee tehdä asiakkaalle mahdollisimman helppoa. 

”Ennen kuin lähetän potilaita kirurgille implantin laittoon, käyn heidän kanssaan proseduurin läpi niin, että potilaalla on turvallinen olo sinne mennessä. Hyvän yhteistyökumppanin kanssa tiedän, että kun sinne lähetän jonkun, tulee sieltä onnellinen asia-kas ulos.”

Nylundin mukaan Hyvinvointia hampaista -kurssi sopii kenelle tahansa, joka haluaa työhönsä positiivisuutta ja uutta otetta. 

”Kurssin tärkein anti oli se, että sain sieltä positiivisuutta ja uutta mielenkiintoa ylipäätään tähän ammattiin ja ihmisten kohtaamiseen. Uskon, että olen saanut myös paljon tyytyväisempiä potilaita. Hirveän moni on antanutkin palautetta, että heistä välitetään. Väitän, että minusta on tullut paljon palvelevampi hammaslääkäri.”

Työkaluja asiakkaan kohtaamiseen

Potilaasta välittäminen, tavoitteellinen työskentely, elämänlaatu, ajanhallinta ja jatkohoitoon lähettämisen haasteet ovat eräitä niistä asioista, joita Hyvinvointia hampaista -valmennuksen hyvinvointipäivän aikana käsitellään. Mind Resources -konsultointiyrityksen toimitusjohtaja Antti Paussu on vetänyt valmennuksen hyvinvointiosuutta jo noin viiden vuoden ajan. Paussu on kiinnostunut muutoshankkeista, johtamisesta sekä ajattelu- ja käyttäytymismallien ymmärtämisestä. 

”On hyvin kiinnostavaa, miksi käyttäydymme kuten käyttäydymme ja mitä tämän muuttamisella voi saada aikaiseksi. Tämä tarkoittaa mukavuusalueelta poistumista ja uuden kokeilemista, eli helppoa se ei aina ole. Uskon, että ajattelumallien muutoksilla voidaan ottaa askeleita työn tuottavuuden nostamiseen sekä hyvinvointiin”, Paussu toteaa.

Paussun mukaan Implantonan kurssilla hyvinvointi tarkoittaa paitsi ammatillista hyvinvointia hammaslääkäreille myös hyvinvointia potilaille. Paussun tavoitteena on, että osallistujat lähtisivät kurssin jälkeen testaamaan jotakin uutta toimintatapaa konkreettisesti omassa työssään. Tiiviin ryhmän kanssa on helppo keskustella kurssilla, ja Paussun mukaan juuri ryhmä on se, mikä kannustaa itse kutakin kokeilemaan jotain uutta. 

”Tämä kurssin osuus toivottavasti tuo mahdollisuuksia päästä urautuneisuudesta pois. Minun osuuteni ei ole mikään
PowerPoint-esitys, vaan osallistujat tekevät päivän,t vaikka olenkin siellä antamassa ajatuksia ja työkaluja. Jokaisen pitäisi saada tästä päivästä jotain sinne potilasdialogiin ja myös muille osa-alueille työssä tai elämässä. Toki tämä on myös taloudellinen sijoitus, koska se antaa työkaluja tehdä laajemmin hoitoja kuin aiemmin kenties on tehnyt.”

Konkreettisia muutoksia arkeen

Urallaan Paussu on työskennellyt monien eri asiantuntijaryhmien kanssa terveydenhoidon asiantuntijoista insinööreihin. Asiantuntijoita yhdistää Paussun mukaan usein täydellisyyden tavoittelu työssä – hyvässä ja pahassa.

”Asiantuntijatyössä tavoitellaan täydellisyyttä. Tämä on tietenkin monella tapaa hieno asia, kun on esimerkiksi ihmisten terveydestä kyse. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että riskejä ja uuden kokeilua vältellään. Asiantuntijana on isompi kynnys heittäytyä asiantuntijan roolista oppipojaksi.” 

Paussu korostaa potilaan kanssa käytävän kommunikaation ja kanssakäymisen tärkeyttä. Potilas tulisi aina kohdata ihmisenä.

”Usein asiantuntijat alalla kuin alalla sokaistuvat siitä, mitä alan ulkopuoliset tietävät aihealueesta. Sitä saattaa esimerkiksi käyttää termejä, joita ei aina yleissivistyksellä voikaan tietää. Asiantuntijat myös puhuvat paljon, joten asioiden oikeanlainen yksinkertaistaminen on tärkeää. Totta kai ammatillisesti tulee kertoa faktat ja miten prosessi etenee. Mutta se, että oikeasti jaksettaisiin kuunnella potilasta ja rohkaistaan häntä kysymään. Unohtamatta sitä, että potilas ei aina tiedä, mikä on hänelle parhaaksi. Hammaslääkäri on kuitenkin auktoriteetti siinä tilanteessa.”

Hyvinvointi-osuuden myötä hammaslääkärit saavat työkaluja asiakkaiden kanssa käytävään keskusteluun vaikeistakin asioista. 

”Kyllä siinä konkreettisia muutoksia haetaan, mieluummin hyvin pieniä ja varovaisia muutoksia kuin ei mitään, mutta sellaisia, mitä tehdään ihan oikeasti, kun arki koittaa. Sellaisia, että kun maanantaina menen työmaallet ja henkilöllä on hammaspuutoksia, keskustelen niistä rohkeasti ja tarjoan esimerkiksi implanttihoitoa vaihtoehtona.” 

”Kurssin käyneet hammaslääkärit ovat antaneet kauhean kivaa palautetta, että tämä osuus jäsenteli hyvin, miten keskustelua potilaan kanssa voisi viedä eteenpäin.”

Rohkeutta erikoishammaslääkärille lähettämiseen

Kurssin toisessa osuudessa keskitytään erikoishammaslääkärin opastuksella implanttihoidon kliiniseen puoleen. Kliinisen päivän aikana käsitellään implanttipotilaan valintaa, hoidon suunnittelua, lähettämisen perusteita, kirurgista ja proteettista toteutusta sekä jälkihoitoa. Implantonan tavoitteena on rohkaista hammaslääkäreitä esittelemään implanttihoitoja rohkeammin vaihtoehtona potilaille. 

Suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri Olli Teronen on tehnyt implanttitöitä vuodesta 1992 lähtien. Teroselle Implantona on tuttu vuosien varrelta, ja hän on ollut tyytyväinen heidän tuote- ja asiakastukeensa. Hän arvostaa omien sanojensa mukaan yrityksen aktiivista hammaslääkäreiden valmentamista. 

Teronen toteaa lähettävien hammaslääkäreiden kommunikaation potilaiden kanssa olevan avainasemassa hoitoja suunniteltaessa. 

”On tärkeää, että hammaslääkärit kertovat hyvästä hoidosta, jotta potilaat tietävät, mikä on ylipäänsä mahdollista. Nykyisin monet isotkin operaatiot onnistuvat paikallispuudutuksessa, eikä sen jälkeen olla viikkokausia kipeänä”, Teronen toteaa. 

”Hyvällä kommunikaatiolla implanttihoitojen määrä lisääntyy varmasti. Eräskin tuttu hammaslääkäri ottaa valokuvia ja malleja ja kertoo hyvinkin havainnollistavasti asiakkailleen, mitä kaikkea voidaan tehdä. Sitten niitä töitä tulee. Selkeä ja hyvä hoitopolku ja siitä viestiminen tuottavat tyytyväisiä asiakkaita, jotka kertovat taas kokemuksistaan eteenpäin.”

Teronen toivoo hammaslääkäreiltä hinnankin suhteen rehellistä keskustelua asiakkaiden kanssa. Edullisin implanttihoito ei ole useinkaan se paras mahdollinen, ja potilas tarvitsee päätökseen kaiken mahdollisen tiedon.

”Puhumalla siitä, että käytetään parhaita materiaaleja ja systeemejä hoidossa, voidaan nostaa laatuaspekti tärkeimmäksi tekijäksi hoitoa valittaessa. Laadunhan pitäisi olla tärkein kriteeri siinä työssä.”

Teronen näkee lähettämisen erikoishammaslääkärille luottamusta herättävänä merkkinä hammaslääkärin asiantuntijuudesta. Potilaita tulisi siis lähettää spesialisteille hyvillä mielin, ja nähdä se hyvänä palveluna ja välittämisenä. 

”Potilaan luottamus herää, kun joku sanoo, että toinen osaa tämän paremmin kuin minä ja minä lähetän sinut sinne suosittelemalleni erikoishammaslääkärille. Silloin tulee olo, että nyt minusta pidetään huolta. Ja kyllä hammaslääkärit ovat olleet tyytyväisiä lähettämisratkaisuunsa.” 

Teksti: Sanna Tolmunen
Kuvat: Johannes Kaarakainen

Artikkeli julkaistu alunperin PlanNews-asiakaslehdessä 1/2016.