Avaa pääsisältö

Alveoliharjanteen luuvolyymin säilyttäminen hampaan poiston yhteydessä open healing -tekniikalla

Geistlich BioBrief -potilastapaus: Alveoliharjanteen luuvolyymin säilyttäminen hampaan poiston yhteydessä open healing -tekniikalla.

Geistlich BioBrief
Alecsandru Ionescu, DDS, PhD

Lähtötilanne

Potilas hakeutui vastaanotolle hampaan liikkuvuuden takia. Liikkuvuus alkoi kolmen kuukauden kuluttua hampaaseen kohdistuneesta urheilutapaturmasta, joka aiheutti trauman kyseiselle alueelle. Koska potilaalla ei ollut kipuja tapaturman jälkeen, hän oli olettanut kaiken palautuvan normaaliksi jonkin ajan kuluttua.

Potilaalle tehtiin sekä kliininen tutkimus että KKTT-kuvaus, joiden perusteella todettiin D11-hampaan juurifraktuura. Juuren mikroliikkeestä alveoliharjaanteella sekä parodontaalisista bakteereista johtuen bukkaalinen luu oli resorboitunut (tyyppi 2 -luokka).

Riskiprofiili

Geistlich_Ionescu_taulukko.png

Hoito

D11 poistettiin atraumaattisesti ja alveoliharjanteen luuvolyymi säilytettiin open healing -tekniikkaa noudattaen. Hoidossa käytettiin Geistlich Bio-Oss®- ja Geistlich Bio-Gide® -biomateriaaleja. Kirurginen toimenpide toteutettiin flapless-tekniikalla ilman viiltoja periostiin. Kalvo jätettiin tarkoituksella näkyviin ja stabiloitiin jatkuvalla PTFE-ompeleella (Coreflon, Puola).

Hoitotulos

Kliinisessä kontrollissa ja KKTT-kuvantamisella todettiin sekä pehmyt- että kovakudoksen pitkäaikainen stabiliteetti. Hoitotulos on sekä funktionaalisesti että esteettisesti stabiili. Onnistunut lopputulos osoittaa open healing -tekniikan olevan hyödyllinen kudostason implantoinneissa esteettisellä alueella.

Geistlich_Ionescu_kuva_1.jpg
1. Kliininen alkutilanne: D11:ssa liikkuvuutta urheilutapaturman aiheuttaman trauman johdosta.

Geistlich_Ionescu_kuva_2.jpg
2. Hampaan D11 poisto atraumaattisesti. Poistokuopassa tyyppi 2 -luokan tilanne, jossa pehmytkudostaso oli säilynyt käytännössä viereisten hampaiden tasolla ja luuta menetetty lähes basaaliseen luuhun asti.

Geistlich_Ionescu_kuva_3.jpg
3. Ridge preservation -tekniikkaa käytettiin alveoliharjanteen muodon säilyttämiseksi. Geistlich Bio-Gide® -kalvo muotoiltiin poistokuoppaan sopivaksi.

Geistlich_Ionescu_kuva_4.jpg
4. Bio-Gide-kalvo vietiin syvälle poistokuoppaan basaaliseen luuhun asti. Flapless-toimenpide ilman periostiviiltoja.

Geistlich_Ionescu_kuva_5.jpg
5. Poistokuoppa täytettiin Geistlich Bio-Oss® -S-granuloilla ja tiivistettiin hyvin. Bio-Gide-kalvo käännettiin poistokuopan yli luukorvikemateriaalin suojaamiseksi.

Geistlich_Ionescu_kuva_6.jpg
6. Kollageenikalvo jätettiin tarkoituksella näkyviin ja stabiloitiin jatkuvalla PTFE-ompeleella (Coreflon).

Geistlich_Ionescu_kuva_7.jpg
7. Vanhaa kruunua käytettiin väliaikaisena kruununa kiinnittämällä se viereisiin hampaisiin. Kofferdam-suojausta käytettiin Bio-Gide-kalvon suojaamiseksi sidostamisvaiheessa.

Geistlich_Ionescu_kuva_8.jpg
8. KKTT-kuva kuusi kuukautta ridge preservation -toimenpiteen jälkeen. Regeneratiivisella hoidolla saatiin aikaan riittävä määrä kovakudosta implantointia varten.

Geistlich_Ionescu_kuva_9.jpg
9. Hoidon seuraavassa vaiheessa kudostason implantti asennettiin flapless-kirurgisesti.

Geistlich_Ionescu_kuva_10.jpg
10. Lopullinen kruunu tehtiin kuusi kuukautta implantoinnin jälkeen. Huom. Sekä ridge preservation -toimenpide että implantointi toteutettiin flapless-kirurgialla.

Geistlich_Ionescu_kuva_11.jpg
11. Kolmen vuoden seurantakäynti: kliininen tilanne säilynyt stabiilina.

Geistlich_Ionescu_kuva_12.jpg
12. Kolmen vuoden seurantakäynti: lateraalinen näkymä implantoidulla alueella osoittaa stabiilin ja esteettisen lopputuloksen sekä harjanteen suotuisan muodon.

Geistlich_Ionescu.jpg

Alecsandru Ionescu, DDS, PhD

Hammaslääkäri ja suukirurgi Alecsandru Ionescu valmistui vuonna 2001 Carol Davilan lääketieteellisestä yliopistosta Bukarestissa. Ionescun erikoisaloihin kuuluu mini-invasiivinen suukirurgia ja implantologia, ja hän on väitellyt hammaslääketieteen tohtoriksi aiheesta ”Guided tissue regeneration using the open healing technique and flapless approach in implant patients”. Lisäksi hän on ollut mukana lukuisissa muissa mini-invasiiviseen suukirurgiaan, implantologiaan, parodontologiaan ja regeneratiiviseen hammashoitoon liittyvissä tutkimushankkeissa ja luennoi mini-invasiivisesta suukirurgiasta ja implantologiasta. Ionescu työskentelee Bukarestissa omalla Aesthetics ONE -yksityisvastaanotollaan, mihin kuuluu myös tutkimus- ja koulutuskeskus

Kiinnostavatko Geistlichin BioBriefit enemmänkin? Lue lisää: www.bio-brief.com

© 2020 Geistlich Biomaterials