Avaa pääsisältö

SMOP-implanttisuunnittelu apuna TYKSin suu- ja leukasairauksien klinikalla

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa käytetään Implantonan tarjoamaa SMOP-3D-suunnittelua implanttihoitojen apuna. Protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Olli Oksala ja suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri Meira Lääveri kertovat 3D-suunnittelun lisänneen suunnittelun tarkkuutta ja parantaneen sekä hoitotiimin välistä että potilaiden kanssa kommunikointia.


tyks_ajankohtaista.png

Miten päädyitte TYKSillä käyttämään SMOP-implanttisuunnittelua?

”Olemme TYKSillä käyttäneet 3D-suunnittelua useamman vuoden. Ohjelmistojen kehittyessä kaipasimme toista järjestelmää aiemman rinnalle. Kokeilimme useampia vaihtoehtoja ja totesimme SMOP-suunnittelun soveltuvan parhaiten käyttöömme, kiitos laajojen muokkausmahdollisuuksien, implanttikirjastojen sekä nopean tukipalvelun.”

Minkälaisiin toimenpiteisiin käytätte 3D-suunnittelua?

”Käytämme 3D-suunnittelua sekä diagnostiseen suunnitteluun ilman ohjaimen tilausta että implanttiohjurin valmistukseen erityisesti tapauksissa, joissa implantointitilat ovat niukkoja, sijaitsevan esteettisillä alueilla tai tarvitsemme apua jaottelun täsmennykseen useamman implantin rakenteissa. Useimmiten käytämme ohjuria hampaallisen leuan tapauksissa, jolloin ohjuriin saa hyvän istuvuuden ja retention jäännöshampaistosta.”

Miten 3D-suunnittelu on vaikuttanut työskentelyynne?

”3D-suunnittelun ansiosta implanttihoidot suunnitellaan proteettislähtöisesti entistä tarkemmin ja lopputuloksen ennustettavuus on parantunut. Kirurgin ja proteetikon yhteistyö sekä molempien näkökantojen huomioiminen on kohentunut. Visuaalisempi potilaskommunikointi lisää potilaiden ymmärrystä hoidon kulusta. Potilaiden arvostus hoitoa kohtaan sekä luottavaisuus lopputulokseen tuntuvat parantuneen.”

Mitä sanoisitte 3D-implanttisuunnittelua ja ohjatun kirurgian käyttöä harkitsevalle?

”3D-implanttisuunnittelun oppiminen vie oman aikansa ja alkuun kannattaakin käyttää Implantonan tukea apuna. Harjoitella kannattaa esimerkiksi jo tehdyillä potilastapauksilla. 3D-järjestelmä on aina suunnittelun apuväline, joka on yhdistettävä kokemukseen ja koulutukseen onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kirurgin on tunnistettava ja hallittava yllättävät tilanteet.”